Αποσπάσεις /Τροποποίηση Τοποθετήσεων- Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Σάββατο, 17 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 44/15-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικού

ΘΕΜΑ 3ο: Αποσπάσεις /Τροποποίηση Τοποθετήσεων- Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Διαβάστηκε 731 φορές