"Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα Διευθυντών/ Διευθυντριών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας- Καταχώρηση βαθμολογίας μετά τη μυστική ψηφοφορία"

Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 45/15-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:

"Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα Διευθυντών/ Διευθυντριών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας- Καταχώρηση βαθμολογίας μετά τη μυστική ψηφοφορία"

 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 έως και Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15:00 (Ν.4327/2015, άρθρο 24, παρ.2)

Διαβάστηκε 515 φορές