Οριστικοποίηση αλφαβητικού πίνακα και πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης ΠΕ Εύβοιας

Τρίτη, 13 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 43/13-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο :Οριστικοποίηση του Αλφαβητικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών  προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

ΘΕΜΑ 2ο :Οριστικοποίηση του Πίνακα Μοριοδοτούμενων Κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

 

Διαβάστηκε 404 φορές