Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.50 Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ για Παράλληλη Στήριξη (πιστώσεις ΕΣΠΑ)

Τρίτη, 13 Οκτώβριος 2015