Ανάκληση απόσπασης - Αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ -Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41,ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 για Δ.Σ. με ΕΑΕΠ

Τρίτη, 06 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 39/06-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

ΘΕΜΑ 2ο:Ανάκληση απόσπασης 

ΘΕΜΑ 3ο:Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, Μουσικής ΠΕ16.01, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20, Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32 για Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π. 

ΘΕΜΑ 4ο:Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση υπερωριών για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας

 

 

Διαβάστηκε 875 φορές