Αποσπάσεις-Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου-Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60

Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 37/29-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Παραιτήσεις εκπαιδευτικών από τα καθήκοντα προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ 2ο: Αποσπάσεις-Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου εντός ΠΥΣΠΕ

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από Διάθεση από τη Β/θμια Εκπαίδευση για συμπλήρωση ωραρίου

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υπερωριών για παροχή κατ΄οίκον διδασκαλίας

Διαβάστηκε 1534 φορές