Αποσπάσεις- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου- Υπεραριθμίες- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από Διάθεση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 36/24-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποσπάσεις-Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

ΘΕΜΑ 3ο: Κρίση και Προσωρινή Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από Διάθεση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου δίχως αμοιβή

 

Διαβάστηκε 808 φορές