ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τροποποίηση Προσωρινών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας- Αποσπάσεις/ Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 33/10-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της με αρ. 32/9-9-2015 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς το 3ο θέμα: «Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών, Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής»
ΘΕΜΑ 2ο : Αποσπάσεις- Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Διαβάστηκε 891 φορές