Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ στο Ειδικό Δημ.Σχ.Χαλκίδας- Κρίση και Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων & Νηπιαγωγών)

Τρίτη, 08 Σεπτέμβριος 2015
Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 31/8-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Πρόταση κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας & ΠΕ16-Μουσικής ΘΕΜΑ 2ο : Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ στο Ειδικό Δημ.Σχ. Χαλκίδας ΘΕΜΑ 3ο : Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΘΕΜΑ 4ο : Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών λόγω Λειτουργικής Υπεραριθμίας Όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν υπεράριθμοι χωρίς δήλωσή τους διατηρούν το δικαίωμα της απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Εάν επιθυμούν, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης μετά από υπεραριθμία μέχρι την Πέμπτη 10-09-2015 (ώρα 10:00). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αιτήματος απόσπασης σε άλλη σχολική μονάδα, δε θα έχει υπηρετηθεί η οργανική θέση. Διευκρινίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα εάν δημιουργηθεί κενό στις σχολικές μονάδες στις οποίες κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι.
Διαβάστηκε 870 φορές