Ανάληψη Υπηρεσίας Μετατιθέμενων Εκπαιδευτικών στη Δ/νση ΠΕ Εύβοιας

Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2015

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και ΠΕ 16- Μουσικής, οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο Νομό μας οφείλουν να παρουσιαστούν  στη Δ/νση ΠΕ Εύβοιας και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 27-08-2015 μέχρι Δευτέρα 31-08-2015.

Διαβάστηκε 692 φορές