Ετήσιες Μεταβολές 2015- Μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ70- Δασκάλων & ΠΕ60- Νηπιαγωγών

Τρίτη, 07 Ιούλιος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 27/07-07-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόρριψη αιτήσεων και δηλώσεων εκπ/κών ΠΕ 70 & ΠΕ 60 από τη διαδικασία μεταθέσεων ? οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Εύβοιας 2015

ΘΕΜΑ 2ο: Ετήσιες μεταβολές 2015 ? Μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ 70- Δασκάλων & ΠΕ60- Νηπιαγωγών.

 

Οι αιτήσεις διόρθωσης λάθους μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας από Τετάρτη έως την Παρασκευή 10-07-2015 και ώρα 12:00.

Διαβάστηκε 1567 φορές