Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας

Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 25/26-06-2015 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:

"Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας"

Διαβάστηκε 465 φορές