Εισήγηση για Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας

Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 24/22-6-2015 συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση ενστάσεων
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση για Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας

Διαβάστηκε 494 φορές