ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 23/22-06-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΘΕΜΑ 3ο: Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων για Δασκάλους και Νηπιαγωγούς

 

  Δήλωση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης υποβάλλουν από τις 22-06-2015 ημέρα Δευτέρα μέχρι και τις 02-07-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/97 αρ.13 παρ.2 και 7:

1) Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ70 που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο του 2014

2) Όσοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν από το εξωτερικό μέχρι τις 31-08-2015 και υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο του 2014

3) Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις.

 Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράψουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

Διαβάστηκε 1421 φορές