Εισήγηση για Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Εύβοιας

Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 22/18-06-2015 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:
"Εισήγηση για Τοποθέτηση Διευθυντών/ Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας"

Διαβάστηκε 388 φορές