Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας- Καταχώρηση βαθμολογίας μετά τη μυστική ψηφοφορία- Υποβολή Ενστάσεων

Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 20/12-6-2015 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:

"Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας- Καταχώρηση βαθμολογίας μετά τη μυστική ψηφοφορία.


Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 έως και Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, ώρα 15:00 (Ν.4327/2015, άρθρο 24, παρ.2).

Διαβάστηκε 743 φορές