Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων Υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας

Τρίτη, 09 Ιούνιος 2015

 

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 19/09-06-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του αλφαβητικού πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση Πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων

ΘΕΜΑ 3ο: Οριστικοποίηση του αλφαβητικού πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας 

 

 

Διαβάστηκε 925 φορές