Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών & Αγγλικής Γλώσσας)

Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 5/10-3-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε
ΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών)
ΘΕΜΑ 3ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας) για ΕΑΕΠ
ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση δίμηνων αποσπάσεων

 

Διαβάστηκε 349 φορές