Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας & Θεατρικών Σπουδών)

Πέμπτη, 19 Φεβρουάριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 3/19-02-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Αγγλικής Γλώσσας)
ΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας Α.Π.Ω. & Θεατρικών Σπουδών Α.Μ.Ω.) για ΕΑΕΠ

 

Διαβάστηκε 314 φορές