Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Τακτικού και Δασκάλων για Παράλληλη Στήριξη)

Τρίτη, 17 Φεβρουάριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 02/17-02-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε
ΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δασκάλων ΠΕ70 για Παράλληλη Στήριξη
ΘΕΜΑ 3ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων& Νηπιαγωγών )
ΘΕΜΑ 4ο : Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
ΘΕΜΑ 6ο : Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Διαβάστηκε 333 φορές