Ευρωπαϊκό Έργο IMPACT - Ο ρόλος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών

Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019

     Την Παρασκευή 29//11/2019 πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity». Το πρόγραμμα έχει στόχο τον «Εντοπισμό και παρακίνηση νέων που χρειάζονται περισσότερο τη Φυσική Δραστηριότητα» και υλοποιήθηκε από έξι Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το ΙΕΠ, τρεις ενώσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και δύο υπουργεία, ενώ χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Erasmus + Sport.

 

     Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019 εκπαιδεύτηκαν 190 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες, από τους οποίους οι 68 στην Ελλάδα, με στόχο την αύξηση της εξωσχολικής φυσικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών. Αξιολογήθηκε η εξωσχολική φυσική δραστηριότητα και η παρακίνηση 2.637 μαθητών/τριών σ’ αυτά τα σχολεία στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, δηλαδή πριν και μετά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχα δεδομένα 1.455μαθητών/τριών από 95 εκπαιδευτικούς σε ομάδες ελέγχου.

 

Τα αποτελέσματα του Έργου μπορείτε να τα δείτε πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο.

Εξαιρετικά χαμηλά τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών και ο θετικός ρόλος της σχολικής Φυσικής Αγωγής

Επιπλέον μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό :
IMPACTP.E. Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity

Διαβάστηκε 43 φορές