Πληροφορίες - Επικοινωνία

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2016
Διοικητικά θέματα αναπληρωτών (έγγραφα)  Αυγέρη Αικατερίνη, τηλ. 22210 75858
Μισθοδοσία  Τσάρα Ανδρονίκη, τηλ. 22210 89198
Παρουσιολόγια  Φουσέκα Ελένη, τηλ. 22210 89691
Διαβάστηκε 3046 φορές