Πληροφορίες - Επικοινωνία

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2016
Μητρώο αναπληρωτών
 Αυγέρη Αικατερίνη, τηλ. 22210 75858
Μισθοδοσία  Φουσέκα Ελένη, τηλ. 22210 89691
Άδειες  Λεοντιάδου Σοφία, τηλ. 22210 73292
Απουσιολόγια/Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών
 Στέρπη Χριστίνα, τηλ. 22210 89198
Διαβάστηκε 5202 φορές