Διεύθυνση

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την κάλυψη της εν λόγω κενωθείσας θέσης (Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων), προσωρινά και για διάστημα όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/7-7-15 Τ.Α., να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στο γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. στην οποία ανήκουν οργανικά από 16-11-2016 έως 23-11-2016.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.

Η εκπαιδευτική οικογένεια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, πενθεί μετά την αναγγελία θανάτου της εκλεκτής συναδέλφου Θάλειας Καλαμπαλίκη, υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Εύβοιας. Ο Διευθυντής Π.Ε. Εύβοιας, εκ μέρους όλων των συναδέλφων - συνεργατών της Π.Ε. Εύβοιας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της συναδέλφου.