Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Εύβοιας

Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την κάλυψη της εν λόγω κενωθείσας θέσης (Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων), προσωρινά και για διάστημα όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/7-7-15 Τ.Α., να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στο γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. στην οποία ανήκουν οργανικά από 16-11-2016 έως 23-11-2016.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.

Διαβάστηκε 406 φορές