ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 07-09-2016

Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2016

Σας κοινοποιούμε τον Αξιολογικό Πίνακα για την Α' Φάση πρόσληψης Αναπληρωτών 07-09-2016 και σας ενημερώνουμε ότι στο συγκεκριμένο πίνακα δεν εμφανίζονται εντοπιότητα / συνυπηρέτηση / ειδικές περιπτώσεις.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ένσταση σχετικά με τα στοιχεία του πίνακα, καλείσθε να προσέλθετε την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 7:30πμ, προκειμένου να γίνει εξέταση των ενστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση (δηλ. αν δεν έχετε ενστάσεις) θα προσέλθετε εκ νέου στις 10:00πμ της ίδιας μέρας (Παρασκευή 9/9/2016), προκειμένου να υποβάλετε δήλωση προτίμησης σχολείων.

 

Διαβάστηκε 2167 φορές