Ανακοινώσεις

Σας καλωσορίζουμε στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων :

 

Oι αναπληρωτές/τριες που θα αποδεχτούν την πρόσληψη, πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα εισαγωγής στοιχείων, μέχρι τη Δευτέρα 8-3-2021 και ώρα 12.00 Όσοι έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους σε προηγούμενο σχολικό έτος και προσελήφθησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, πρέπει επίσης να εισέλθουν στη φόρμα και να συμπληρώσουν εκ νέου τα στοιχεία τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ   ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Για να δείτε τη νέα λίστα των δικαιολογητικών, κάντε κλικ εδώ. (εάν δεν είναι δυνατόν, εισέρχεστε από το σύνδεσμο της Αρχικής σελίδας: Εκπαιδευτικοί-Αναπληρωτές-Δικαιολογητικά Πρόσληψης )

 

Για να εισέλθετε στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων κάντε κλικ εδώ. (εάν δεν είναι δυνατόν, εισέρχεστε από το σύνδεσμο Δήλωση Στοιχειών Αναπληρωτών ο οποίος φαίνεται στο δεξί μέρος της Αρχικής σελίδας)

 

Επιπλέον, μετά την καταχώριση των στοιχείων τους, οι αναπληρωτές/τριες καλούνται να κάνουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας gov.gr στην οποία θα αναγράφεται ότι αποδέχονται την πρόσληψη και ότι θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την……. (θα αναγράφεται η ημέρα που θα επιλέξει ο κάθε αναπληρωτής/τρια , δηλαδή Τρίτη 9-3-2021 ή Τετάρτη 10-3-2021). Επιλέγοντας το σύνδεσμο Αποστολή στο email η υπεύθυνη δήλωση θα αποσταλεί στο προσωπικό email κάθε αναπληρωτή/τριας. Κατόπιν, παρακαλούμε να γίνει αποστολή άμεσα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: anaplirotes@dipe.eyv.sch.gr

 

Το τρέχον σχολικό έτος και για την αποφυγή διασποράς του COVID-19, η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (ΦΕΚ 3344/10-08-2020). Ως εκ τούτου, οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη   σχολική μονάδα τοποθέτησής τους κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

 

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς να έχουν συγκεντρώσει και ελέγξει πριν την ανάληψη υπηρεσίας όλα τα δικαιολογητικά ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες, καθώς και τα έντυπα (αιτήσεις-υπ. δηλώσεις) που καλούνται να συμπληρώσουν με αναγραφόμενη ημερομηνία της ημέρας ανάληψης στη σχολική μονάδα τοποθέτησης , ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και αποστολής τους από τη σχολική μονάδα στη Δ/νση Εκπαίδευσης.

 

Τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης την Παρασκευή 5-3-2021 , οι δηλώσεις τοποθέτησης (βλ. συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανακοίνωση) θα γίνουν τη Δευτέρα 8-3-2021 έως τις 12.00π.μ. και θα αποστέλλονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση anaplirotes@dipe.eyv.sch.gr

 

Η δήλωση τοποθέτησης με πρωτότυπη υπογραφή παρακαλούμε να προσκομιστεί μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την ημέρα ανάληψης στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 22213 52720