Ανακοινώσεις

Για να δείτε το νέο οργανόγραμμα όπως και τους νέους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας
με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κάντε κλικ εδώ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, πρόκειται να προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών.