ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2020

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

 

 

Σας καλωσορίζουμε στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων :

 

Oι αναπληρωτές/τριες που θα αποδεχτούν την πρόσληψη, πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα εισαγωγής στοιχείων, μέχρι και τη Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 10.00πμ. Όσοι έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους σε προηγούμενο σχολικό έτος και προσελήφθησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, πρέπει επίσης να εισέλθουν στη φόρμα και να συμπληρώσουν εκ νέου τα στοιχεία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ   ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Για να δείτε τη νέα λίστα των δικαιολογητικών, κάντε κλικ  εδώ. (εάν δεν είναι δυνατόν, εισέρχεστε από το σύνδεσμο της Αρχικής σελίδας: Έντυπα-Έγγραφα Αναπληρωτών-Δικαιολογητικά Πρόσληψης )

        

Για να εισέλθετε στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων κάντε κλικ εδώ. ( εάν δεν είναι δυνατόν, εισέρχεστε από το σύνδεσμο Δήλωση Στοιχειών Αναπληρωτών ο οποίος φαίνεται στο δεξί μέρος της Αρχικής σελίδας)

      

Για να εκτυπώσετε τα συμπληρωματικά έντυπα πρόσληψης κάντε κλικ εδώ (ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ). (εάν δεν είναι δυνατόν, εισέρχεστε από το σύνδεσμο της Αρχικής σελίδας Έντυπα-έγγραφα αναπληρωτών- ΠΔΕ& ΤΑΚΤΙΚΟΥ έντυπα πρόσληψης )

 

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα επεξεργασίας του εγγράφου, απλά πατήστε στο κουμπί  Ενεργοποίηση επεξεργασίας.

 

Επιπλέον, μετά την καταχώριση των στοιχείων τους, οι αναπληρωτές/τριες καλούνται να κάνουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας gov.gr στην οποία θα αναγράφεται ότι αποδέχονται την πρόσληψη και ότι θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την………. (θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης στη σχολική μονάδα ,δηλαδή Τρίτη 20-10-2020 ή Τετάρτη 21-10-2020). Επιλέγοντας το σύνδεσμο Αποστολή στο email η υπεύθυνη δήλωση θα αποσταλεί στο προσωπικό email κάθε αναπληρωτή/τριας. Κατόπιν, παρακαλούμε να γίνει αποστολή άμεσα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: anaplirotes@dipe.eyv.sch.gr

 

Το τρέχον σχολικό έτος και για την αποφυγή διασποράς του COVID-19, η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (ΦΕΚ 3344/10-08-2020). Ως εκ τούτου, οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη   σχολική μονάδα τοποθέτησής τους κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς να έχουν συγκεντρώσει και ελέγξει πριν την ανάληψη υπηρεσίας όλα τα δικαιολογητικά ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες, καθώς και τα έντυπα πρόσληψης (αιτήσεις-υπ. δηλώσεις) που καλούνται να συμπληρώσουν με αναγραφόμενη ημερομηνία της ημέρας ανάληψης στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (δηλαδή Τρίτη 20-10-2020 ή Τετάρτη 21-10-2020), ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και αποστολής τους από τη σχολική μονάδα στη Δ/νση Εκπαίδευσης.

 

Τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης σήμερα Παρασκευή 16/10/2020 (απογευματινές ώρες), οι δηλώσεις τοποθέτησης (συνημμένο αρχείο: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) θα γίνουν έως τη Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 10.00π.μ. και θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση anaplirotes@dipe.eyv.sch.gr. 

Οι πρωτότυπες δηλώσεις τοποθέτησης θα προσκομιστούν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στη σχολική μονάδα τοποθέτησης κατα την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

 

Τηλ επικοινωνίας: 2221352720 και 2221352732

Διαβάστηκε 1380 φορές